Mister du trafik på din gamle webshop, eller har du ikke fået en webshop endnu?

En opdateret webshop genererer kunder til dig og sparer dig for en masse arbejde. Den hjælper dig også i konkurrencen om kunderne.
En opdateret webshop udnytter dit vækstpotentiale.

Vi leverer webshops der fungerer på alle enheder, så brugeren kan få bedste oplevelse.

Du får en digital platform der skaber større interesse for dine produkter hos en større målgruppe på flere niveauer.

Dette får du som kunde hos os

– En webshop med et unikt design der er tilpasset dit behov, som først er færdigt når du er tilfreds.

– Et system der er brugervenligt. Oprettelse af produkter og tekster er som at anvende et skriveprogram.

– Direkte support, via email eller telefon – der er mulighed for at købe en aftale udenfor normale arbejdstider.

– Du har fuld rettighed over din webshop.

– Ingen bindende aftaler.

– Du kan få din webshop på eget domænehotel.

– Vi hjælper dig med sikkerhedskopi/backup af din webshop, og hjælper dig bedst muligt imod hacking og spam.

– Vi gør hele systemet nemt at opdatere. Du vil kunne redigere alle dine priser i Excel.

– Webshoppen er søgemaskinevenlig ved hjælp af SEO.

– Der implementeres betalingsløsninger efter behov.

– Vi tilbyder vores kunder uden erfaring med webshop, en videoguide eller vejledning.

Opstart af projektet

I fællesskab lægger vi en strategi for din webshop. Hvis du ikke har nogen ide om hvad du vil have kan vi lave noget for dig som du får lov til at se.
Du får en fast kontaktperson, som du taler med om de ønskede funktioner, grafiske og tekniske ønsker til den nye webshop.

Designet udarbejdes

Efter aftale, går vi i gang med at designe og udvikle din webshop. Alle detaljer justeres indtil du er tilfreds.

Din webshop er klar online

Når din webshop er klar til anvendelse online kan du selv nemt administrere den med eget login og administrator rettigheder.

Vi yder gerne support til dig, enten månedlig, eller årlig. Ellers kan du selv ønske at den skal ophøre med 30 dages varsel.

Vi giver dig et kursus i at anvende din webshop og der kan også fås en video i anvendelse af webshoppen, hvis dette gør dig mere tryg.